Verslag Veranderforum 17 januari 2019

 Veranderforum 17 januari 2019 

We namen met een aantal bestuursleden van de ‘kring ZTG’ deel aan het veranderforum om meer duidelijkheid te krijgen in deze materie. 

Het oprichten van eerstelijnszones is voor ons een nieuw gegeven waar we tot nu toe het bos door de bomen niet zagen omwille van een vrij theoretische opstart. 

Het grote doel zou uiteindelijk zijn om multidisciplinaire samenwerking tussen partners uit de eerstelijnszorg aan te moedigen en in kaart te brengen om zo de gezondheid en het welzijn van alle Gentenaars (alle inwoners van Gent) te verbeteren, met aandacht voor de meest kwetsbaren. 

Een van de eerstvolgende stappen in het aanstellen van een zorgraad. 

De zorgraad zal vijf prioritaire opdrachten hebben: 

1. Afstemming tussen zorgaanbieders- organisaties- burgers- -vrijwilligers-… 

2. Stimuleren van inter- en multidisciplinaire samenwerking 

3. Ondersteunen beroepsgroep-verenigingen 

4. Ondersteunen Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) 

5. Data verzamelen Sociale kaart 

De overheid geeft richtlijnen mee over de samenstelling van de zorgraad. Er worden verschillende clusters opgericht bv. cluster eerstelijnszorgsector waaruit een zestal vertegenwoordigers worden gekozen (1 verpleegkundige – 1 kinesist – 1 huisarts … max 6 in totaal voor dit cluster) 

Het veranderteam stelt volgende timing voor: 

  • • Voorbereiding door veranderteam 
  • • Oprichten werkgroep “vorming zorgraad” ter voorbereiding veranderforum 
  • • Veranderforum 17/01/2019: Inzoomen op inhoudelijke principes en procedure 

oprichting en samenstelling voorlopige zorgraad. 

  • • 30/06/2019: voorlopige “voorlopige zorgraad” 
  • • 31/12/2019: voorlopige zorgraad is opgericht 

Besluit 

Binnen de eerstelijnszones zal gestreefd worden naar een optimale samenwerking tussen alle gezondheidswerkers. De verzamelde data zullen in kaart gebracht worden om daaruit conclusies te trekken en de zorg gericht te verbeteren in alle lagen van de bevolking. 

Wij proberen dit verder op te volgen voor onze collega-verpleegkundigen en houden hen zo op de hoogte over de verdere evolutie. 

Wie meer info wil kan terecht op de website https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-gent