Sleutelkastjes sociale woningen

Beste collega ‘s,

In de sociale woningen bestaande uit appartementen hangen sinds enkel maanden sleutelkastjes om zo toegang te verstrekken aan hulpverleners aan de hoofdingang van het gebouw. Deze sleutels zijn nu eenmaal niet altijd makkelijk bij te maken.Tot op heden worden de codes van deze kastjes niet verleend aan de zelfstandige thuisverpleegkundigen noch aan andere kleinere organisaties. Alle grote hulporganisaties zoals Wijkgezondheidscentra, Wit-Geel Kruis, Solidariteit voor het Gezin, … krijgen wel de code.

Als kring Zelfstandige Thuisverpleegkundigen Gent vinden wij dit discriminerend naar ons als hulpverleners toe. Maar vooral vinden wij dit niet kunnen dat patiënten die zelf niet meer de voordeur kan openen voor hun hulpverlener zo gedwongen worden om te kiezen voor de grotere thuisverplegingsgroepen. Gezien elke patiënt recht heeft zijn eigen hulpverlener te kiezen wordt hierdoor toch wel hun recht geschonden.

Om die reden zijn wij in communicatie gegaan met de Dienst Wonen Gent om samen tot een oplossing te komen die elke Gentse patiënt ten goede komt. Van zodra wij tot concrete afspraken kunnen komen zal u hier opnieuw over gebrieft worden.Zo u suggesties hebt of een casus die dit probleem ten volle schetst aarzel niet van ons te mailen op kringztg@gmail.com. Alvast bedankt voor jullie input!

Vriendelijke groeten,

Kring Zelfstandige Thuisverpleegkundigen Gent