Doelstellingen

1. Missie

De Zelfstandig verpleegkundigen groot Gent willen de zorgverlening door zelfstandig verpleegkundigen, werkzaam in de stad Gent (inclusief deelgemeenten) optimaliseren door hun belangen te centraliseren. Op deze manier kunnen we als één stem weerklinken tussen alle andere groepen in de zorgsector.

2. Visie

FORUM ONDER VERPLEEGKUNDIGEN

De kring wil een klankbord zijn voor haar leden zodat deze ergens terecht kunnen met hun ervaringen, maar ook voor raad en advies met betrekking tot deze ervaringen. Er wordt een forum geboden waar zelfstandig verpleegkundigen met elkaar in contact kunnen treden.
INTERPROFESSIONELE BRUGGEN BOUWEN
Daarnaast wil de kring ook de belangen van zelfstandig verpleegkundigen in en rond Gent behartigen door een aanspreekpunt te vormen voor andere actoren binnen de zorg (huisartsen, ziekenhuizen, overlegstructuren, thuiszorgorganisaties,…). Door met deze actoren in overleg te gaan, bouwen we interprofessionele bruggen en kunnen we afspraken maken met deze zorgactoren.

PROFESSIONALISERING

Verder wil de verpleegkundige kring de professionaliteit van zelfstandig verpleegkundigen waarborgen door het faciliteren van vormingen. Op deze manier steunen we innovatie binnen de medische sector en blijven we up-to-date met de nieuwste technieken en behandelingen. Ook willen we een duwtje in de rug geven aan startende verpleegkundigen door hen de mogelijkheid te bieden om raad te vragen aan mensen met meer ervaring in het beroepenveld.

BEROEPSPROMOTIE

Tot slot kan deze professionalisering op groepsniveau bijdragen tot de uitstraling en promotie van de zelfstandig verpleegkundigen in en rond Gent. Hier denken we bijvoorbeeld aan het uitdragen van de juiste informatie over het beroep binnen opleidingen, maar ook naar patiënten en andere professionelen binnen de sector toe.

3. Waarden

Belangrijk hierbij blijft steeds dat de groep vanuit een neutraal en pluralistisch standpunt handelt. Wij zijn niet verbonden aan enige religieuze of politieke strekking en handelen belangeloos. De Gentse kring is ook niet verbonden met één specifieke beroepsvereniging van verpleegkundigen op Vlaams en/of Federaal niveau. De leden van onze kring hebben de vrijheid aangesloten te zijn bij meerdere kringen en beroepsverenigingen.